Lajmet e fundit

Nga mbledhja e Kryesisë së Kuvendit

E Premte, 12.07.2019
Kryesia e Kuvendit të Republikës së Kosovës, e kryesuar nga Kadri Veseli, kryetar, ka mbajtur sot mbledhjen e radhës, në të cilën ka shqyrtuar një varg çështjesh nga fushëveprimtaria e saj.

Kështu, u procedua tutje në Kuvend propozimi i kryetarit Kadri Veseli, mbështetur nga shtatë deputetë të tjerë, për themelimin e Komisionit Hetimor në lidhje me veteranët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës

Ndërsa nismat legjislative: Projektligji për Komisionerin Parlamentar për Forcën e Sigurisë, Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr. 06/L-057 për përgjegjësinë disiplinore të gjyqtarëve dhe prokurorëve, Projektligji për ndryshim-plotësim i Ligjit për Automjete nr. 05/L-132, si dhe Projektligji për Kuvendin e Republikës së Kosovës, u proceduan për mendim në qeveri.

Dy projektligje të tjera, ai për ndryshimin dhe plotësimin e Kodit të Drejtësisë për të Mitur, si dhe Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 03/L-094, të ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr. 06/L-004 për Presidentin e Republikës së Kosovës, u procedua për shqyrtim në komisionin përkatës funksional dhe do tu shpërndahen deputetëve.

Në këtë mbledhje, Kryesia u njoftua me raportin e Auditimit për Kuvendin e Republikës së Kosovës për vitin financiar të përfunduar me 31 dhjetor 2018, ndërsa miratoi raportin e shpenzimeve të Kuvendit të Kosovës për tremujorin e parë të vitit 2019, si dhe rekomandimin e Komisionit për Buxhet dhe Financa lidhur me kërkesat buxhetore të Kuvendit të Kosovës për vitin 2020-2022, në bazë të Qarkores së parë buxhetore të Ministrisë së Financave 2020/01.

U shqyrtuan, po ashtu, edhe çështje të tjera nga fusha administrative.

 

 

Nga mbledhja e Kryesisë së Kuvendit