Lajmet e fundit

Nga Komisioni për të Drejtat e Njeriut, Barazi Gjinore, Persona të Zhdukur dhe Peticione

E Premte, 05.07.2019
Komisioni për të Drejtat e Njeriut, Barazi Gjinore, Persona të Zhdukur dhe Peticione, në seancën e sotme të kryesuar nga Duda Balje, kryetare, e ka mbajtur seancën e rregullt.

Në këtë seancë, përveç anëtarëve të Komisionit, të pranishëm ishin dhe përfaqësuesit nga KDI-i.


Anëtarët e Komisionit, sot, kanë shqyrtuar gjithsej tetë peticione të qytetarëve të cilët më herët Grupi Punues i ka shqyrtuar, dhe në vazhdimin e po së njëjtës seancë janë marrë Konkluzione të veçanta nga fusha e kompetencave të Komisionit lidhur me peticionet në fjalë.

 

 

Nga Komisioni për të Drejtat e Njeriut, Barazi Gjinore, Persona të Zhdukur dhe Peticione