Zakoni po datumu proglašenja

Petak, 14.04.2017

05/L-134Download (PDF)

Zakon o legalizaciji i predaji oružja, municije i eksplozivnih sredstava

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 31.03.2017, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-019-2017, Dana 14.04.2017

Odobreni od Skupštine:
31.03.2017
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
14.04.2017
05/L-157Download (PDF)

Zakon o ratifikaciji Sporazuma o finansiranju Projekta za bezbednost voda i zaštitu kanala Ibar-Lepenac, između Republike Kosova i Međunarodnog Udruženja za Razvoj

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 30.03.2017, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-022-2017, Dana 14.04.2017

Odobreni od Skupštine:
30.03.2017
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
14.04.2017
05/L-149Download (PDF)

Zakon o ratifikaciji Sporazuma o Osnivanju Regionalne Kancelarije za saradnju mladih između Kosova, Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije i Srbije

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 30.03.2017, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-021-2017, Dana 14.04.2017

Odobreni od Skupštine:
30.03.2017
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
14.04.2017
05/L-137Download (PDF)

Zakon o ratifikaciji Sporazuma o osnivanju Fonda za Zapadni Balkan

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 30.03.2017, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-018-2017, Dana 14.04.2017

Odobreni od Skupštine:
30.03.2017
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
14.04.2017
05/L-151Download (PDF)

Zakon o ratifikaciji Sporazuma o saradnji, Kosovo -Albanija za razmenu i/ili podelu regulisane rezerve između Operatora Sistema Transmisije OST A.D. i Operatora Sistema Transmisije i Tržišta -KOSTT A.D.

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 30.03.2017, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-017-2017, Dana 14.04.2017

Odobreni od Skupštine:
30.03.2017
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
14.04.2017
05/L-127Download (PDF)

Zakon o izmeni i dopuni zakona br.04/L-033 o Posebnoj Komori Vrhovnog Suda za pitanje Kosovske Agencije za Privatizaciju, izmenjen i dopunjen zakonom br.04/L-246

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 31.03.2017, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-020-2017, Dana 14.04.2017

Odobreni od Skupštine:
31.03.2017
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
14.04.2017