Zakoni po datumu proglašenja

Mart 2017

05/L-130Download (PDF)

Zakon o uslugama

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 10.03.2017, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-013-2017, Dana 23.03.2017

Odobreni od Skupštine:
10.03.2017
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
23.03.2017
05/L-150Download (PDF)

Zakon o izmeni i dopuni zakona br.03/L-209 o Centralnoj Banci Republike Kosova

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 10.03.2017, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-012-2017, Dana 23.03.2017

Odobreni od Skupštine:
10.03.2017
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
23.03.2017
05/L-152Download (PDF)

Zakon o ratifikaciji Sporazuma o finansijskoj saradnji između Vlade Republike Kosova i Vlade Republike Austrije

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 10.03.2017, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-014-2017, Dana 23.03.2017

Odobreni od Skupštine:
10.03.2017
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
23.03.2017
05/L-155Download (PDF)

Zakon o ratifikovanju Sporazuma o garanciji za FODK -druga kreditna linija Fonda za osiguranje depozita na Kosovu između Republike Kosava i Evropske Banke za Obnovu i Razvoj

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 10.03.2017, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-015-2017, Dana 23.03.2017

Odobreni od Skupštine:
10.03.2017
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
23.03.2017
05/L-154Download (PDF)

Zakon o ratifikaciji finansijkog protokola, Kosovo - Francuska i finansijkog sporazuma o zajmu za sprovodenje finansijskog protokola između Ministarstva Finansija Republike Kosova i NATIXIS-a

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 10.03.2017, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-011-2017, Dana 23.03.2017

Odobreni od Skupštine:
10.03.2017
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
23.03.2017
05/L-153Download (PDF)

Zakon o ratifikaciji Sporazuma između Vlade Republike Kosovo i Vlade Mađarske o uspostavi okvira programa za finansijsku saradnju

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 10.03.2017, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-010-2017, Dana 23.03.2017

Odobreni od Skupštine:
10.03.2017
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
23.03.2017