Zakoni po imenu

2009/03-L-091Download (PDF)

Zakon o korišèenju upravljanju zajednièke imovine zgrade

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 12. 03. 2009, a proglašen je Dekretom Predsednika br. DL-008-2009, dana 03.04.2009.

Odobreni od Skupštine:
12.03.2009
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
03.04.2009