Zakoni po imenu

O
 • Obaveznom osiguranju od autoodgovornosti(04/L-018)
 • Obaveštajna Agencija Kosova(2008/03-L-063)
 • Oblgacionim odnosima(2011/04-L-077)
 • Obogaèivanju brašna(2012/04-L-114)
 • Obrazovanje i osposobljavanje odraslih(2005/02-L-24)
 • Obrazovanje i osposobljavanje odraslih u Republici(2012/04-L-143)
 • Obrazovanje u opštinama(2008/03-L-068)
 • Odgovornostima pravih lica za krivièna dela(04/L-030)
 • Okonèanju meðunarodnog nadgledanja neza(2012/04-L-115)
 • omladinskom organizovanju(2009/03-L-145)
 • Opštoj sigurnosti proizvoda(2011/04-L-078)
 • Opštoj sigurnosti proizvoda, izmena i dopuna zakona br. 04-L-078(2013/04-L-189)
 • Oprema pod pritiskom(2006/02-L-103)
 • Opremanje oružjem, municijom i odgovarajučom bezbednosnom opremom za Državne Institucije ovlašćene za bezbednost, izm(05/L-017)
 • opremanju oružjem, municijom i odgovarajau&am(2010/03-L-246)
 • Oprostu javnih dugova, izmena i dopuna zakona br. 05/L-043(05/L-119)
 • Opšta sigurnost proizvoda(2007/02-L-21)
 • Opšti Izbori(2008/03-L073)
 • opštoj administrativnoj proceduri(05/L-031)
 • Organska poljoprivreda(2007/02-L-122)
 • Organskoj poljoprivredi(2011/04-L-085)
 • Oružju(2009/03-L-143)
 • Oružju(05/L-022)
 • Osiguranju(05/L-045)
 • Osnivanju Kosovskog Fonda za kreditno jemstvo(05/L-057)
 • Osnivanju registra za prava na nepokretnu imovinu, izmena Zakona br.2002/5(04/L-009)
 • osnivanju sistema osiguranja depozita za finansijs(2010/03-L-216)
 • Osnivanju sistema osiguranja depozita za Finansijs(2012/04-L-133)
 • Otpad(2005/02-L30)
 • Otpadu(2011/04-L-060)
 • Otpisu javnog duga(05/L-043)