Arkivi

Periudha e gjashtë Legjislative (03.08.2017 - 22.08.2019)

Fatmir Xhelili

Fatmir Xhelili

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

   Grupi parlamentar

  • PDK

  Partia

  • Partia Demokratike e Kosovës (PDK)

  Të dhëna personale

  • I lindur më 28.11.1957 në Prishtinë
  • I martuar

  Arsimimi

  • Fakulteti i Mjeksisë - NEUROPSIKIATËR

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • Ish zv.minister i MPB
  • Ish deputet
  • Anëtar i kryesisë së PDK-së

  Gjuhë tjetër përveç amtares

  • Serbokroate; Angleze

  Adresa

  • Rr.“Adem Jashari” Nr.119 - Shtime; Rr. "Dalmatët", hyrja 68 Nr.1 Dardani - Prishtinë

  Telefoni

  • 044 500 739