Arkivi

Periudha e gjashtë Legjislative (03.08.2017 - 22.08.2019)

Komisioni Ad-hoc për përpilimin e Kodit për rregullimin dhe menaxhimin e fushës së pensioneve dhe beneficioneve nga sigurimi social
Komisioni Ad-hoc për përmirësimin dhe forcimin e procesit zgjedhor
Komisioni Ad-hoc për hartimin e Projekt-Rezolutës për gjenocidin, krimet kundër njerëzimit dhe krimet e luftës në Kosovë