Arkivi

Periudha e gjashtë Legjislative (03.08.2017 - 22.08.2019)

Slavko Simić

Slavko Simić

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

Partia

  • Iniciativa Qytetare Lista Serbe (GISL)

Të dhëna personale

  • I lindur më 29.06.1984 në Mitrovicë
  • I martuar

Arsimimi

  • Fakulteti

Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • Deputet

Gjuhë tjetër përveç amtares

  • Angleze; Shqipe

Adresa

  • Rr. Rudarska, 4 - Leposaviq

Telefoni

  • 049 380 182; 062 50 60 80