Arkivi

Periudha e gjashtë Legjislative (03.08.2017 - 22.08.2019)

Ilir Deda

Ilir Deda

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

  Partia

  • Alternativa (ALTERNATIV)

  Të dhëna personale

  • I lindur më 08.01.1976 në Beograd
  • I martuar

  Arsimimi

  • Magjistër i marrëdhënieve ndërkombëtare

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • Mbi 15 vite përvojë në institucione vendore e ndërkombëtare, publike dhe joqeveritare. Publike brenda dhe jashtë vendit për Kosovën.
  • Ligjërim në UBT.

  Gjuhë tjetër përveç amtares

  • Serbe; Angleze

  Adresa

  • Prishtinë

  Telefoni

  • 044 899 166