Ligjet sipas emrit

05/L-134Shpalo (PDF)

Ligji për legalizimin dhe dorëzimin e armëve, municionit dhe mjeteve eksplozive

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 31.03.2017, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-019-2017, Datë 14.04.2017

U miratua nga Kuvendi:
31.03.2017
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
14.04.2017