Transkriptet

    Seancë e Jashtëzakonshme
    E Enjte, 27.06.2019 10:00
    Rendi i ditës

    1. Votimi në lexim të dytë i Projektligjit për tatimin në të ardhurat e korporatave

    Transkripti