Raportet Financiare

 Shpalo

Raporti Financiar për tremujorin e parë të vitit 2016

U publikua: E Hënë, 03.10.2016 
 Shpalo

Raporti Financiar për gjashtëmujorin e parë të vitit 2016

U publikua: E Mërkure, 05.10.2016 
 Shpalo

Raporti Financiar për nëntëmujorin e vitit 2016.

U publikua: E Mërkure, 25.01.2017 
 Shpalo

Raporti Financiar për vitin 2016

U publikua: E Hënë, 08.05.2017 
 Shpalo

Raporti Financiar për tremujorin e parë të vitit 2017.

U publikua: E Mërkure, 17.05.2017 
 Shpalo

Raporti Financiar për vitin 2017

U publikua: E Mërkure, 23.05.2018 
 Shpalo

Raporti Financiar për nëntëmujorin e vitit 2017

U publikua: E Marte, 06.02.2018 
 Shpalo

Raporti Financiar për tremujorin e parë të vitit 2018

U publikua: E Mërkure, 08.08.2018 
 Shpalo

Raporti Financiar për gjashtëmujorin e parë të vitit 2018

U publikua: E Mërkure, 24.10.2018 
 Shpalo

Raporti Financiar për nëntëmujorin e vitit 2018

U publikua: E Enjte, 07.03.2019 
 Shpalo

Raport i shpenzimeve për tremujorin e parë 2019

U publikua: E Marte, 16.07.2019 
 Shpalo

Raporti Financiar për vitin 2018

U publikua: E Premte, 17.05.2019