Procesverbalet

  Mbledhja e komisionit
  E Hënë, 08.07.2019 11:00
  Rendi i ditës:

  1. Miratimi i rendit të ditës;
  2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja dt. 2.7.2019,
  3. Raportimi i ministrit të MMPH z. Fatmir Matoshi lidhur me hidrocentralet dhe gurthyesit,
  4. Të ndryshme

   

  Procesverbali