Komisionet

 • E Marte, 16.07.2019 13:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: N 302
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja dt. 2.7.2019 dhe 8.7.2019,
3. Shqyrtimi i Projektligjit për Mbrojtjen e ajrit nga ndotja,
4. Formimi i grupeve punuese për projektligjet në procedure,
5. Të ndryshme.

 

 • E Hënë, 08.07.2019 11:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: N 302
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja dt. 2.7.2019,
3. Raportimi i ministrit të MMPH z. Fatmir Matoshi lidhur me hidrocentralet dhe gurthyesit,
4. Të ndryshme

 

Procesverbali
 • E Marte, 02.07.2019 11:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: N 302
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja dt. 11.6.2019,
3. Shqyrtimi i Projektligjit për produktet biocide,
4. Shqyrtimi i Projektligjit për odën e arkitektëve dhe odën e inxhinierëve në fushën e ndërtimit,
5. Shqyrtimi i raportit vjetor te agjencise per Menaxhimin e Komplekseve memoriale te Kosoves per vitin 2018 - i plotesuar,
6. Të ndryshme.

 

Procesverbali
 • E Marte, 11.06.2019 13:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: N 302
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur me 27.5.2019,
3. Shqyrtimi i Raportit vjetor per vitin 2018 nga Autoriteti rregullator per ujera ;
4. Votimi për Rekomandimin e auditimit të performances, procesi i menaxhimit të granteve dhe subvencioneve në sektorin e bujqesisë.
5. Takimi me tre perfaqësues të Shoqatatve aksionare për farëra të kungujve, llaktofriza dhe të qumshtit.
6. Të ndryshme.

 

Procesverbali
 • E Premte, 07.06.2019 10:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: N204
 •  

Rendi i ditës:

1. Shqyrtimi i Raportit të auditimit të performances, procesi i menaxhimit të granteve dhe subvencioneve në sektorin e bujqësisë. Mbledhje e përbashkët me Komisionin për mbikëqyrjen e financave publike.

 

Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  
 • Kryetare

  Grupi:

 • Zëvendëskryetare e parë

  Grupi:

 • Zëvendëskryetare e dytë

  Grupi:

Anëtarët Grupi

Kontaktet

 
Bajram Badivuku Pozita: Koordinator Email-i: bajram.badivuku@assembly-kosova.org Telefoni: 038 200 10 608; 044 942 703
 
 
Ylber Sherifi Pozita: Zyrtar i lartë i fushës Email-i: ylber.sherifi@assembly-kosova.org Telefoni: 038 200 10 639; 044 345 369