Procesverbalet

  Mbledhja e komisionit
  E Marte, 02.07.2019 11:00
  Rendi i ditës:

  1. Miratimi i rendit të ditës;
  2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja dt. 11.6.2019,
  3. Shqyrtimi i Projektligjit për produktet biocide,
  4. Shqyrtimi i Projektligjit për odën e arkitektëve dhe odën e inxhinierëve në fushën e ndërtimit,
  5. Shqyrtimi i raportit vjetor te agjencise per Menaxhimin e Komplekseve memoriale te Kosoves per vitin 2018 - i plotesuar,
  6. Të ndryshme.

   

  Procesverbali