Nacrt Zakoni na razmatranju

Download (PDF)

Nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona br. 04-L-054 o statusu i pravima palih boraca, invalida, veterana, pripadnika Oslobodilaèke Vojske Kosova, i civilnih žrtava rata i njihovih porodica

Datum raspuštanja:
31.01.2013