Zakoni po imenu

2012/04-L-171Download (PDF)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona br. 03-L-199 za sudove

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 20.12.2012, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br.DL-58-2012, Dana 21.12.2012.

Odobreni od Skupštine:
20.12.2012
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
21.12.2012