Zakoni po imenu

2003/25Download (PDF)

Zakon o Katastru

Ovim zakonom se konstituiše katastar, koji je službeni registar za upis katastarskih parcela, zgrada, delova zgrada, sprovodnika i podzemnih objekata na Kosovu.

Odobreni od Skupštine:
04.12.2003
Objavljen od SPGS:
18.02.2004