Zakoni po imenu

2012/04-L-129Download (PDF)

Zakon o izmenama i dopunama Kriviènog Zakona Republike Kosova br.04-L-082

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 19.10.2012, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br.DL-048-2012, Dana 02.11.2012.

Odobreni od Skupštine:
19.10.2012
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
02.11.2012