Zakoni po imenu

2003/5Download (PDF)

Zakon o Semenu na Kosovu

U cilju regulisanja proizvodnje i trgovine semenom raznih biljnih varieteta u poljoprivrednoj proizvodnji uključujući varietetne hibride i semenskog krompira.

Odobreni od Skupštine:
20.03.2003
Objavljen od SPGS:
15.04.2003