Zakoni po imenu

2011/04-L-088Download (PDF)

Zakon o državnim arhivima

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 15.02.2012, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-07-2012, Dana 01.03.2012

Odobreni od Skupštine:
15.02.2012
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
01.03.2012