Zakoni po imenu

2011/04-L-073Download (PDF)

Zakon o azilu

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 21.12.2011, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-57-2011, Dana 30.12.2011

Odobreni od Skupštine:
21.12.2011
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
30.12.2011