Zakoni po imenu

04/L-053Download (PDF)

Zakon o Kosovskoj Akademiji za javnu bezbednost

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 21.10.2011, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-045-2011, Dana 15.11.2011

Odobreni od Skupštine:
21.10.2011
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
15.11.2011