Zakoni po imenu

04/L-064Download (PDF)

Zakon o Kosovskoj Agenciji za forenziku

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 14.10.2011, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-042-2011, Dana 01.11.2011

Odobreni od Skupštine:
14.10.2011
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
01.11.2011