Zakoni po imenu

04/L-021Download (PDF)

Zakon o akcizi na duvanske proizvode

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 14.10.2011, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-043-2011, Dana 01.11.2011

Odobreni od Skupštine:
14.10.2011
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
01.11.2011