Zakoni po imenu

04/L-013Download (PDF)

Zakon o katastru

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 29.07.2011, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-019-2011, Dana 12.08.2011

Odobreni od Skupštine:
29.07.2011
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
12.08.2011