Zakoni po imenu

2010/03-L-187Download (PDF)

Zakon o Sudskoj Medicini

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 29.04.2010, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-019-2010, dana 13.05.2010.

Odobreni od Skupštine:
29.04.2010
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
13.05.2010