Zakoni po imenu

2010/03-L-213Download (PDF)

Zakon o rezervnoj komponentii pri Kosovskim Bezbednosnim Snagama

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 15.07.2010, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-041-2010, dana 03.08.2010.

Odobreni od Skupštine:
15.07.2010
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
03.08.2010