Zakoni po imenu

2010/03-L-178Download (PDF)

Zakona o klasifikaciji informacija i verifikaciji bezbednosti

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 01.07.2010, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-035-2010, dana 15.07.2010.

Odobreni od Skupštine:
01.07.2010
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
15.07.2010