Zakoni po imenu

2003/15Download (PDF)

O Šemi Socijalne Pomoći na Kosovu

U cilju obezbedjivanja mreže socijalne sigurnosti u okviru šire socijalne zaštite na Kosovu i ublažavanja siromoštva pružanjem socijalne pomoći  siromoašnim i porodicama u stanju socijalne potrebe.

Odobreni od Skupštine:
11.07.2003
Objavljen od SPGS:
18.08.2003