Zakoni po imenu

2003/13Download (PDF)

O Izmenama i Dopunama Zakona Br. 2002/5 o Osnivanju Registra za Prava na Nepokretnu Svojinu

U Zakonu br.2002/5, o osnivanju registra prava na nepokretnu imovinu tačke 3.3.a, 3.3.b i 3.3.c dodaće se na kraju stava 3.3.

Odobreni od Skupštine:
26.06.2003
Objavljen od SPGS:
18.08.2003