Zakoni po imenu

2004/47Download (PDF)

Zakon o Sluzbenom Listu

Napomena: Zakon se primenjuje zajedno sa Uredbom UNMIK-a o njegovom proglasenju br. 2005/25 od 12.05.2005.

Odobreni od Skupštine:
27.09.2004
Objavljen od SPGS:
12.05.2005