Zakoni po imenu

2003/7Download (PDF)

Zakon o Arhivskoj Gradji i Arhivima

U cilju uspostavljanja jednog modernog sistema arhiviranja koji ce omoguciti  efikasno cuvanje i uspesno koriscenje arhivske gradje.

Odobreni od Skupštine:
17.04.2003
Objavljen od SPGS:
23.06.2003