Zakoni po imenu

2004/36Download (PDF)

Zakon o konkurenciji

Svrha ovog zakona je da obezbedi razvoj jedne zdrave tržišne ekonomije na Kosovu zabranjujuæi postupke koji ogranièavaju, potiskujuju ili izoblièavaju konkurenciju.

Odobreni od Skupštine:
08.09.2004
Objavljen od SPGS:
29.10.2004