Zakoni po imenu

05/L-157Download (PDF)

Zakon o ratifikaciji Sporazuma o finansiranju Projekta za bezbednost voda i zaštitu kanala Ibar-Lepenac, između Republike Kosova i Međunarodnog Udruženja za Razvoj

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 30.03.2017, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-022-2017, Dana 14.04.2017

Odobreni od Skupštine:
30.03.2017
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
14.04.2017