Zakoni po imenu

05/L-151Download (PDF)

Zakon o ratifikaciji Sporazuma o saradnji, Kosovo -Albanija za razmenu i/ili podelu regulisane rezerve između Operatora Sistema Transmisije OST A.D. i Operatora Sistema Transmisije i Tržišta -KOSTT A.D.

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 30.03.2017, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-017-2017, Dana 14.04.2017

Odobreni od Skupštine:
30.03.2017
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
14.04.2017