Zakoni po imenu

05/L-075Download (PDF)

Zakon o sprečavanju i sankcionisanju nasilja i negativnih pojava na sportskim događajima

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 29.12.2016, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-005-2017, Dana 13.01.2017

Odobreni od Skupštine:
29.12.2016
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
13.01.2017