Zakoni po imenu

05/L-095Download (PDF)

Zakon o Akademiji pravde

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 19.01.2017, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-008-2017, Dana 03.02.2017

Odobreni od Skupštine:
19.01.2017
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
03.02.2017