Zakoni po imenu

05/L-079Download (PDF)

Zakon o strateškim investicijama u Republici Kosova

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 11.10.2016, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-009-2017, Dana 03.02.2017

Odobreni od Skupštine:
11.10.2016
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
03.02.2017