Zakoni po imenu

05/L-106Download (PDF)

Zakon o ratifikaciji Sporazuma o kreditu izmeðu Republike Kosova i Unicredit Bank Austrija AG, Projekat za modernizaciju usluga invazivne kardiologije UKCK

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 04.08.2016, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-032-2016, Dana 23.08.2016

Odobreni od Skupštine:
04.08.2016
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
23.08.2016