Zakoni po imenu

05/L-097Download (PDF)

Zakon o ratifikaciji Sporazuma o zajmu izmedu Republike Kosova i EBOR za rehabilitaciju regionalnih puteva

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 09.06.2016, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-017-2016, Dana 22.06.2016

Odobreni od Skupštine:
09.06.2016
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
22.06.2016