Zakoni po imenu

05/L-077Download (PDF)

Zakon o registraciji i pružanju usliga nezaposlenima, tražiocima zapošlenja i poslodavcima

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 16.06.2016, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-022-2016, Dana 01.07.2016

Odobreni od Skupštine:
16.06.2016
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
11.07.2016