Zakoni po imenu

04/L-205Download (PDF)

Zakon za Agenciju zapošljavanja Republike Kosovo

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 12.12.2013, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-58-2013, Dana 30.12.2013

Odobreni od Skupštine:
12.12.2013
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
30.12.2013