Zakoni po imenu

04/L-209Download (PDF)

Zakon o amnestiji

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 11.07.2013, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-51-2013, Dana 17.09.2013

Odobreni od Skupštine:
11.07.2013
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
17.09.2013