Zakoni po imenu

04/L-219Download (PDF)

Zakon o strancima

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 31.07.2013, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-42-2013, Dana 19.08.2013

Odobreni od Skupštine:
31.07.2013
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
19.08.2013