Zakoni po imenu

2012/04-L-150Download (PDF)

Zakon o Komorama zdravstvenih profesionalaca

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 30.05.2013, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-29-2013, Dana 17.06.2013

Odobreni od Skupštine:
30.05.2013
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
17.06.2013