Zakoni po imenu

2012/04-L-177Download (PDF)

Zakon o slanju Kosovske Snage Bezbednosti u inostranstvu

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 02.05.2013, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-23-2013, Dana 20.05.2013

Odobreni od Skupštine:
02.05.2013
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
20.05.2013