Zakoni po imenu

2012/04-L-156Download (PDF)

Zakon o kontroli duvana

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 04.04.2013, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-17-2013, Dana 24.04.2013

Odobreni od Skupštine:
04.04.2013
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
24.04.2013