Radna mesta

ANULIRANJE KONKURSA

Na osnovu Zakona o civilnim službenicima Kosova (Zakon br.03/L-149) i u skladu sa pravilima o civilnim službenicima Administracije Skupštine Kosova, Administracija Skupštine informiše o :

                          ANULIRANJU KONKURSA

Anulira se sledeći konkurs objavljen 19.01.2011 :

Položaj: Menadžer Kancelarije sekretara

Broj izvršioca : Jedan (1)

Stepen/Nivo: D – 7.5

Angažovanje: Zamenjivanje na odreðeno vreme radnice na porodiljskom odsustvu

Nadgledač: Sekretar Skupštine

Za dodatne informacije kontaktirajte Kancelariju osoblja na telefone : 038 200 10490 i 038 200 10493.